Madde 1- Taraflar

1.1. Satıcı

Unvanı: Fatih Hançer Coffee Hundert

MERSİS No: 6018450448000001
Ticaret Sicil No: 451140-5
Vergi Kimlik No: 4571001132 (Beylikdüzü V.D.)
Adresi: Merkez Mah. Hürriyet Cad. No: 10 34524 Beylikdüzü/İstanbul
Telefon Numarası: 0 850 888 8528
E-Posta Adresi: info@coffeehundert.com

1.2. Alıcı

Unvanı: Sipariş esnasında belirtilen unvan.
Adresi: Sipariş esnasında belirtilen adres.
Telefon Numarası: Sipariş esnasında belirtilen telefon numarası.
E-Posta Adresi: Sipariş esnasında belirtilen e-posta adresi.

Madde 2- Konu

İşbu sözleşmenin konusu, alıcının satıcıya ait www.coffeehundert.com web sitesinden elektronik ortamda siparişini verdiği ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

Madde 3- Sözleşme Konusu Ürün/Ödeme/Teslimat Bilgileri

3.1. Elektronik ortamda alınan ürün/ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, satış bedeli, ödeme şekli, teslim alacak kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri, kargo ücreti ve kargoya veriş süresi aşağıda ele alınmıştır. Fatura edilecek kişi ile sözleşmeyi yapan kişi aynı olmak zorundadır. Aşağıda yer alan bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Bu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları tamamıyla karşılamayı alıcı kabul eder ve ayrıca bu durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluğu alıcı kabul eder.

3.2. Satıcı, gerekli gördüğü durumlarda veya alıcının vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde siparişi durdurma hakkını saklı tutar. Satıcı, siparişte sorun tespit ettiği durumlarda alıcının vermiş olduğu telefon numarası ya da e-posta adresi üzerinden alıcıya ulaşamadığı takdirde siparişin yürürlüğe koyulmasını 15 (onbeş) gün süreyle dondurur. Alıcının bu süre zarfında satıcı ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde alıcıdan herhangi bir cevap alınamazsa satıcı, her iki tarafın da zarar görmemesi için siparişi iptal eder.

3.3. Alınan Ürün/Ürünler

Adı: Sipariş esnasında belirtilen ad.
Toplam Satış Bedeli: Sipariş esnasında belirtilen toplam satış bedeli.
Ödeme Şekli: Param üzerinden.
Teslim Edilecek Kişi: Sipariş esnasında belirtilen kişi.
Telefon numarası: Sipariş esnasında belirtilen telefon numarası.
Teslim Edilecek Adres: Sipariş esnasında belirtilen adres.
Fatura Edilecek Kişi/Kurum: Sipariş esnasında belirtilen kişi/kurum.
Fatura Adresi: Sipariş esnasında belirtilen adres.
Vergi Dairesi: Varsa sipariş esnasında belirtilen vergi dairesi.
Vergi Kimlik Numarası: Varsa sipariş esnasında belirtilen vergi kimlik numarası.
Kargo Ücreti: www.coffeehundert.com web sitesinde belirtilen ücret.

3.4. Siparişe konu olan ürünün hacmine göre kargo ücreti farklı olabilir. Bu durumda satıcı, alıcıyı telefon numarası ya da e-posta adresi üzerinden iletişime geçerek bilgilendirir. Hafta içi oluşturulan siparişler 24 saat içinde kargoya verilir. Satıcının sipariş kapsamındaki ürünleri kargoya veriş süresi, stok durumu, satıcının sipariş yoğunluğu veya madde 4’te yer alan mücbir nedenlerden dolayı sarkma olabilir.

Madde 4- Sözleşme Tarihi ve Mücbir Nedenler

4.1. Sözleşme tarihi, alıcı tarafından siparişin verildiği tarihtir.

4.2. Sözleşme tarihinde mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (kargo firmasının kota aşımından veya başka bir sebepten dolayı ürün kargolayamaması, doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir.

4.3. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.

Madde 5- Satıcının Hak ve Yükümlülükleri

5.1. Satıcı, 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

5.2. Satıcı, siparişi verilen filtre kahve, espresso ve Türk kahvesi ürünlerinin öğütme derecesini, alıcının sipariş esnasında belirttiği öğütme derecesi olarak esas alır. Öğütme derecesi: çekirdek (öğütülmemiş) olarak seçilen ürünleri, kavrulmuş ve öğütülmemiş olarak gönderir.

5.3. 18 (onsekiz) yaşından küçük kişiler, www.coffeehundert.com web sitesinden alışveriş yapamaz. Verilen siparişte satıcı, alıcının yaşının 18 (onsekiz)’e eşit veya 18 (onsekiz)’den büyük olduğunu esas alır.

5.4. Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından satıcı sorumlu değildir. Buna istinaden satıcı, internet sitesindeki sistemden, dizayndan veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım ya da fiyat hatalarından sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak alıcı satıcıdan hak iddiasında bulunamaz.

Madde 6- Alıcının Hak ve Yükümlülükleri

6.1. Alıcı, sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

6.2. Alıcı, siparişini verdiği filtre kahve, espresso ya da Türk kahvesi ürünlerinin doğası gereği suda çözünebilir vasıfta olmadığını, yalnızca ilgili ekipman (kağıt filtre, filtre kahve makinesi, french press, cold brew, moka pot, espresso makinesi, cezve, Türk kahvesi makinesi vb.) kullanarak tüketilebileceğini kabul ve beyan eder.

6.3. Alıcı, ürün sayfasında yer alan öğütme derecesi olarak ekipmanına uygun olan seçeneği seçtiğini, öğütme derecesi: çekirdek (öğütülmemiş) olarak seçilen ürünlerin kavrulmuş ve öğütülmemiş olarak gönderileceğini kabul ve beyan eder.

6.4. Alıcı, sipariş vermekle birlikte işbu sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayıldığını kabul ve taahhüt eder.

6.5. Alıcı, www.coffeehundert.com web sitesinden satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı , ödeme şekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı , şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık , anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder.

6.6. Bir önceki maddeye bağlı olarak alıcı, ürün sipariş ve ödeme koşullarının, ürün kullanım talimatlarının, olası durumlara karşı alınan tedbirlerin ve yapılan uyarıların olduğu www.coffeehundert.com sipariş/ödeme/kullanım prosedürü bilgilerini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

6.7. Alıcı, aldığı ürünü iade etmek istemesi durumunda ne surette olursa olsun ürüne ve ambalajına zarar vermemeyi kabul ve taahhüt eder.

Madde 7- Sipariş/Ödeme Prosedürü

7.1. Süreçteki herhangi bir aksama durumu ya da kredi kartı ile ilgili ortaya çıkabilecek problemler alıcıya sözleşmede belirttiği telefon numarası ya da e-posta adresi yollarından biri veya birkaçı kullanılmak sureti ile bildirilir. Gerekirse alıcıdan bankası ile görüşmesi istenebilir.

7.2. İstisnai olarak haklı bir nedenle sözleşme konusu malın tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması ve/veya stok problemi ile karşılaşılması durumunda alıcı hemen açık ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirilip onay vermesi durumunda alıcıya eşit kalitede ve fiyatta başka bir mal gönderilebilir ya da alıcının arzusu ve seçimi doğrultusunda yeni başka bir ürün gönderilebilir, ürünün stoklara girmesi ya da teslime engel diğer engelin ortadan kalkması beklenebilir ve/veya sipariş iptal edilebilir.

7.3. Sözleşme konusu malın teslim yükümlülüğünün yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hâllerde alıcı bu durumdan haberdar edilerek ödemiş olduğu toplam bedel ve varsa onu borç altına sokan her türlü belge en geç 10 (on) gün içinde kendisine iade edilerek sözleşme iptal edilir. Böyle bir durumda alıcının satıcıdan ilave herhangi bir maddi ve manevi zarar talebi olmayacaktır.

7.4. Ürünün tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini satıcıya ödememesi halinde, alıcının kendisine teslim edilmiş ürünü 10 gün içinde satıcıya göndermesi zorunludur. Bu tür durumlarda nakliye giderleri alıcıya aittir.

7.5. Alıcı kredi kartı ile ödeme yapmayı tercih etmiş ise alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve alıcı arasındaki “Kredi Kartı Sözleşmesi” kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 8- Sevkiyat/Teslimat Prosedürü

8.1. Sipariş onayı mailinin gönderilmesiyle birlikte, ürün/ürünler satıcının anlaşmalı olduğu kargo şirketine verilir.

8.2. Ürün/ürünler satıcının anlaşmalı olduğu kargo ile alıcının adresine teslim edilecektir. Teslimat süresi, Sipariş onayı mailinin gönderilmesinden ve sözleşmenin kurulmasından itibaren 30 (otuz) gündür. Alıcıya önceden yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmek koşuluyla bu süre en fazla 10 (on) gün uzatılabilir.

8.3. Ürün/ürünler, kargo şirketinin adres teslimatı yapmadığı bölgelere telefon ihbarlı olarak gönderilir.

8.4. Kargo şirketinin haftada bir gün teslimat yaptığı bölgelerde, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve eksiklik olduğu hallerde, bazı sosyal olaylar ve doğal afetler gibi durumlarda belirtilen gün süresinde sarkma olabilir. Bu sarkmalardan dolayı alıcı satıcıya herhangi bir sorumluluk yükleyemez. Ürün/ürünler, alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve/veya alıcının yerinde olmamasından doğabilecek ekstra kargo bedellerinden satıcı sorumlu değildir. Belirtilen günler içeriğinde ürün/ürünler müşteriye ulaşmadıysa teslimat problemleri satıcıya info@coffeehundert.com e-posta adresi kullanılmak sureti ile derhal bildirilmelidir.

8.5. Zarar görmüş paket durumunda; Zarar görmüş paketler teslim alınmayarak Kargo Şirketi yetkilisine tutanak tutturulmalıdır. Eğer kargo şirketi yetkilisi paketin hasarlı olmadığı görüşünde ise, paketin orada açılarak ürünlerin hasarsız teslim edildiğini kontrol ettirme ve durumun yine bir tutanakla tespit edilmesini isteme hakkı alıcıda vardır. Paket alıcı tarafından teslim alındıktan sonra kargo şirketinin görevini tam olarak yaptığı kabul edilmiş olur. Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, durum, tutanağın alıcıda kalan kopyasıyla birlikte satıcıya info@coffeehundert.com e-posta adresi kullanılmak sureti ile derhal bildirilmelidir.

Madde 9- Ürün İade ve Cayma Hakkına İlişkin Prosedürü

9.1. Alıcı malı teslim aldıktan sonra 7 (yedi) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. 385 sayılı vergi usul kanunu genel tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için alıcının mal ile birlikte teslim edilen satıcıya ait 2 adet faturanın alt kısmındaki iade bölümlerini eksiksiz ve doğru şekilde doldurduktan sonra imzalayarak bir nüshasını ürün ile birlikte satıcıya göndermesi diğer nüshasını da uhdesinde tutması gerekmektedir. Cayma hakkı süresi alıcıya malın teslim edildiği günden itibaren başlar. İade edilen ürün veya ürünlerin geri gönderim bedeli alıcı tarafından karşılanmalıdır.

9.2. Alıcının istekleri ve/veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar için cayma hakkı söz konusu değildir.

9.3. Alıcının cayma hakkını kullanması halinde satıcı, cayma bildirimini içeren faturanın ürünle birlikte kendisine ulaşmasından itibaren en geç on gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve varsa tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yüklemeden iade edecektir.

9.4. Teslim alınmış olan malın değerinin azalması veya iadeyi imkânsız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak değer azalması veya iadenin imkânsızlaşması tüketicinin kusurundan kaynaklanıyorsa satıcıya malın değerini veya değerindeki azalmayı tazmin etmesi gerekir.

9.5. Sehven alınan her ürün için de genel iade süresi 7 gündür. Bu süre içerisinde ambalajı açılmış, kullanılmış, tahrip edilmiş vesaire şekildeki ürünlerin iadesi kabul edilmez. İade, orijinal ambalaj ile yapılmalıdır.

9.6. Sehven alınan üründe ve ambalajında herhangi bir açılma, bozulma, kırılma, tahrip, yırtılma, kullanılma ve sair durumlar tespit edildiği hallerde ve ürünün alıcıya teslim edildiği andaki hali ile iade edilememesi durumunda ürün iade alınmaz ve bedeli iade edilmez.

9.7. Ürün iadesi için, durum satıcıya info@coffeehundert.com e-posta adresi, ya da https://www.coffeehundert.com/teslimat-ve-iade web sayfasındaki İade Talep Formu kullanılmak sureti ile bildirilmelidir. Ürünün iade olarak gönderilme bilgisi, satıcı tarafından müşteriye iletilir. Bu görüşmeden sonra ürün iade ile ilgili bilgileri içeren fatura ile birlikte alıcı adresine teslimatı yapan kargo şirketi kanalıyla satıcıya ulaştırmalıdır. Satıcıya ulaşan iade ürün işbu sözleşmede belirtilen koşulları sağladığı takdirde iade olarak kabul edilir, geri ödemesi de alıcı kredi kartına/hesabına yapılır. Ürün iade edilmeden bedel iadesi yapılmaz. Kredi kartına yapılan iadelerin kredi kartı hesaplarına yansıma süresi ilgili bankanın tasarrufundadır.

9.8. Alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü şu şekilde uygulanacaktır: Alıcı ürünü kaç taksit ile satın alma talebini iletmiş ise, banka alıcıya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. Satıcı, bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, banka poslarından yapılan taksitli harcamaların alıcının kredi kartına iadesi durumunda konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları,yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına banka tarafından aktarılır. Alıcının satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve alıcı iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksit sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

9.9. Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda satıcı, banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği alıcıya nakit para ile ödeme yapamaz. Üye işyeri yani satıcı, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, üye işyeri yani satıcı ilgili tutarı bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda detayları belirtilen prosedür gereğince alıcıya nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, alıcının bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır.

Madde 10-Garanti

Coffee Hundert markalı filtre kahve, espresso ve Türk kahvesi ürünlerinin tavsiye edilen tüketim tarihi, ürün ambalajın arka kısmında yer alır. Satıcının garanti sorumluluğu yalnızca 4077 sayılı kanun kapsamına giren tüketiciler için geçerlidir. Ticari nitelikteki işler için Türk Ticaret Kanununu hükümleri geçerli olacaktır.

Madde 11- Gizlilik

11.1. Alıcı tarafından iş bu sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile satıcıya bildirdiği bilgiler satıcı tarafından 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır.


11.2. Satıcı bu bilgileri sadece idari/yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dahilinde satıcı kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir.


11.3. Alıcıya ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler yalnızca satıcı tarafından standart ürün teslim ve bilgilendirme prosedürleri için kullanılır. Bazı dönemlerde kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon bilgileri alıcıya gönderilebilir.

Madde 12- Uyuşmazlık Durumunda Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

12.1 İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile alıcının veya satıcının yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

12.2. Siparişin gerçekleşmesi durumunda alıcı, işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

Sözleşmenin son güncellenme tarihi: 19/04/2023